fbpx

Partnerzy

To co robimy nie byłoby możliwe bez wsparcia firm i instytucji z całego świata.

Partnerzy Smogathonu 2019

Dołącz do globalnej sieci walczącej z zanieczyszczeniem powietrza - do tej pory do Smogathonu zgłosiło się ponad 200 projektów, a we wsparcie przedsięwzięcia zaangażowało się ponad 50 firm, organizacji i instytucji.

Partnerzy

Kraków

Kraków to miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i powierzchni. Dawna stolica, miasto koronacyjne i nekropolia królów Polski. Stolica województwa małopolskiego. Miasto położone jest na styku kilku krain geograficznych: Kotliny Sandomierskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Historia Krakowa jako zorganizowanego ośrodka miejskiego zaczyna się około VII–VIII w. n.e. Do dziś możemy podziwiać pozostałości po pierwszych mieszkańcach w postaci dwóch kopców: Krakusa i Wandy. Ośrodek władzy od początku skupiał się na wzgórzu wawelskim. Jedną z przełomowych dat w historii miasta była jego lokacja na prawie magdeburskim 5 czerwca 1257 r. Uformował się wtedy obecny układ urbanistyczny Starego Miasta oraz siedziba władcy – Wawel. Położenie na styku szlaków handlowych: z Rusi do Niemiec i Czech, z Pomorza do Węgier, Turcji i na Bałkany, pozwoliło Krakowowi na szybki rozwój gospodarczy. Okres szczytowego rozwoju ówczesnej stolicy Polski przypada na wieki XV i XVI. Kraków był w owych czasach – tak, jak i obecnie – miastem nauki i kultury. Przyciągał największych artystów, których dzieła możemy podziwiać do dziś: ołtarz mariacki dłuta Wita Stwosza czy krużganki na Wawelu projektu Bartolomeo Berrecciego. Historia Krakowa nierozerwalnie łączy się z dziejami państwa polskiego. Po złotych czasach nadszedł jednak zmierzch potęgi Rzeczpospolitej. Szwedzki potop, upadek gospodarczy, zabory, odcisnęły głębokie piętno na losach kraju i miasta. Jednak jego mieszkańcy nigdy nie zapomnieli o czasach świetności. Być może to właśnie dlatego Kraków pozostał prawdziwym patriotycznym matecznikiem narodu i dlatego właśnie stąd wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa, na czele której stał Józef Piłsudski i tu rozpoczęto rozbrajanie wojsk zaborczych w dniu odzyskania niepodległości. Dziś Kraków to miasto nowoczesne, wciąż się rozwijające. Tygiel, w którym tradycja mieszkańców miesza się ze studencką awangardą. Dzięki wielu zabytkom, doskonale zachowanej starej zabudowie nie zatracił swego majestatycznego charakteru. Kraków jest po prostu magiczny. Kraków w liczbach: - powierzchnia: 327 km kw. - liczba ludności: powyżej 765 000 - w mieście funkcjonują 4 obszary administracyjne: Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, Nowa Huta – podzielone łącznie na 18 dzielnic - najwyższe wzniesienie: kopiec Piłsudskiego na Sowińcu – 383,6 m.n.p.m. - najniżej położony punkt: ujście potoku Kościelnickiego – 187 m.n.p.m - najwyższy budynek: Cracovia Business Center – 105 m - najdłuższa ulica: Igołomska – 9,5 km - najstarszy uniwersytet w Polsce, a drugi w tej części Europy: Uniwersytet Jagielloński – założony 12 maja 1364 r.

Małopolska

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu. Potwierdza to między innymi przyznany Małopolsce przez Komitet Regionów – jedynemu jak dotąd polskiemu województwu – tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Wg danych Eurostat Małopolska jest jednym z 28 najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej, a w rankingu amerykańskiego think tanku Milken Institute znalazła się na 20. miejscu wśród europejskich regionów, których gospodarka rozwijała się w 2017 r. najszybciej. Na przestrzeni ostatnich lat PKB w Małopolsce wzrósł o ponad 30% (stanowi 8% krajowego PKB), stale rośnie liczba firm, a także miejsce Małopolski w międzynarodowych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. W województwie działa ponad 380 tys. podmiotów gospodarczych. Tylko w 2017 r. w Małopolsce zarejestrowano ponad 34 tys. nowych przedsiębiorstw. Firmy z Małopolski są także w gronie najbardziej innowacyjnych w Polsce. Pod względem środków ponoszonych przez przedsiębiorstwa na działalność B+R (ok. 2,5 mld zł) region lokuje się na 2. miejscu w kraju. Województwo Małopolskie podejmuje również szereg działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego z zanieczyszczeniem środowiska. W celu jego ograniczenia Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął 1 lipca 2017 r. tzw. uchwały antysmogowe dla Małopolski oraz osobną dla Krakowa, wprowadzając zakaz palenia w piecach paliwem złej jakości. Małopolska stała się pierwszym regionem w Polsce, który wprowadził takie uregulowania. Od 2015 r. Województwo, wspólnie z 62 partnerami, wdraża też projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, m.in. poprzez działalność eko-doradców wspierających mieszkańców w procesie wymiany starych pieców i kotłów nie spełniających norm „Programu ochrony powietrza”.

Venue partner

Partnerzy dostarczający dane

Airly

Według corocznych raportów Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Polacy oddychają powietrzem bardzo złej jakości, przez co przedwcześnie umiera ponad 48 tysięcy osób! Wierzymy w to, że pierwszym krokiem do poprawy sytuacji jest zwiększenie świadomości ludzi, a także umożliwienie lokalizacji źródeł problemu i najbardziej newralgicznych miejsc. Dlatego właśnie budujemy sieć sensorów jakości powietrza, które dzięki regularnemu ulokowaniu umożliwiają monitorowanie smogu w różnych częściach miasta. Kraków to dotychczas pierwsze miasto na świecie posiadające stałą sieć sensorów jakości powietrza z danymi real-time. Naszym kolejnym celem jest zbudowanie gęstej sieci sensorów w całej Polsce, a później w kolejnych miastach na świecie!

Małopolska

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu. Potwierdza to między innymi przyznany Małopolsce przez Komitet Regionów – jedynemu jak dotąd polskiemu województwu – tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Wg danych Eurostat Małopolska jest jednym z 28 najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej, a w rankingu amerykańskiego think tanku Milken Institute znalazła się na 20. miejscu wśród europejskich regionów, których gospodarka rozwijała się w 2017 r. najszybciej. Na przestrzeni ostatnich lat PKB w Małopolsce wzrósł o ponad 30% (stanowi 8% krajowego PKB), stale rośnie liczba firm, a także miejsce Małopolski w międzynarodowych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. W województwie działa ponad 380 tys. podmiotów gospodarczych. Tylko w 2017 r. w Małopolsce zarejestrowano ponad 34 tys. nowych przedsiębiorstw. Firmy z Małopolski są także w gronie najbardziej innowacyjnych w Polsce. Pod względem środków ponoszonych przez przedsiębiorstwa na działalność B+R (ok. 2,5 mld zł) region lokuje się na 2. miejscu w kraju. Województwo Małopolskie podejmuje również szereg działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego z zanieczyszczeniem środowiska. W celu jego ograniczenia Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął 1 lipca 2017 r. tzw. uchwały antysmogowe dla Małopolski oraz osobną dla Krakowa, wprowadzając zakaz palenia w piecach paliwem złej jakości. Małopolska stała się pierwszym regionem w Polsce, który wprowadził takie uregulowania. Od 2015 r. Województwo, wspólnie z 62 partnerami, wdraża też projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, m.in. poprzez działalność eko-doradców wspierających mieszkańców w procesie wymiany starych pieców i kotłów nie spełniających norm „Programu ochrony powietrza”.

Partnerzy wspierający

Bądź częścią Smogathonu!

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami z całego świata. Zapraszamy do kontaktu również organizacje i instytucje walczące ze smogiem.

Chcesz wziąć udział w Smogathonie 2019?

Dołącz do gry, zapraszamy do wzięcia udziału w hackathonie z wykorzystaniem danych, który odbędzie się w Krakowie.
Wyślij zgłoszenie

Chcesz zostać partnerem Smogathonu 2019?

Skontaktuj się bezpośrednio z Maciejem Rysiem - założycielem i liderem Smogathonu, żeby porozmawiać o szczegółach współpracy.
Zostań partnerem